Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
18144 ngày (28.80%)163 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.19%)
71143 ngày (28.60%)160 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (111.89%)
31139 ngày (27.80%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
90138 ngày (27.60%)157 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
63136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
10134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
01132 ngày (26.40%)149 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
13132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
41132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
43131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
47131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
92131 ngày (26.20%)144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
66130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
67130 ngày (26.00%)140 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
74130 ngày (26.00%)151 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
19128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
46128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
64128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
76128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
93128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
04127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
60127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
07126 ngày (25.20%)149 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
50126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
55126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
94126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
54125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
70125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
12124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
08123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
27123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
95123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
30122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
68122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
85122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
25121 ngày (24.20%)130 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.44%)
32121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
38121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
48121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
72121 ngày (24.20%)146 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.66%)
77121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
84121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
99121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
26120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
29120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
33120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
65120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
75120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
96120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
11119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
20119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
02118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
05118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
23118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
35118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
97118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
15117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
37117 ngày (23.40%)125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
45117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
91117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
98117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
36116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
39116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
40116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
42116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
06115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
22115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
34115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
53115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
80114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
24113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
49113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
59113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
81113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
03112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
69112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
00111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
57111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
58111 ngày (22.20%)117 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.41%)
61111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
52110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
56110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
79110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
14109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
17109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
87109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
21108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
16107 ngày (21.40%)128 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
28107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
62107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
82107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
83107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
09106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
44106 ngày (21.20%)128 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.75%)
51103 ngày (20.60%)113 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
78103 ngày (20.60%)120 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
88103 ngày (20.60%)123 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.42%)
89103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
73102 ngày (20.40%)112 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
8691 ngày (18.20%)113 lần ( 0.8%) 1.24 lần/ngày (124.18%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm